Pool Rules & Policies

Rialacha agus Polasaithe na Linne Snámha

 • An adult must accompany all children under 14yrs at all times
 • Over 16yrs only after 8pm
 • Swim hats are required in the pool at all times
 • Running/jumping/ducking or diving are not permitted
 • Visitors must wear shoe covers while in the shower area and on the pool deck
 • Food or glass bottles are not permitted on the pool deck
 • Cameras are prohibited on poolside
 • Do not walk, climb or sit on white pool surround tiles
 • Please use shower before entering the Pool/Sauna/steam and jacuzzi
 • Sauna/Steam room and jacuzzi are strictly for patrons over 16yrs
 • Do not sit or pull on lane ropes
 • Lanes are to be used for continuous swimming only
 • For your safety obey the Lifeguard at all times
 • Alcohol is strictly prohibited in Active 24 Fitness, If staff suspect you of being under the influence, you will be refused entry

As Gaeilge

 • Caithfidh duine fásta a bheith in éineacht le páistí faoi 14 bhliain i gcónaí
 • Tar éis 8i.n. ní mór a bheith os cionn 16 bliana
 • Ní mór caipíní snámha a chaitheamh sa linn snámha i gcónaí
 • Níl cead rith, léimneach, tumadh ná tumadóireacht
 • Ní mór do chuairteoirí clúdaigh bhróige a chaitheamh i limistéar an chithfholcadáin agus ar dheic na linne snámha
 • Níl cead bia ná buidéil ghloine a thabhairt isteach ar dheic na linne snámha
 • Cosc ar cheamaraí i limistéar na linne snámha
 • Níl cead siúl, dreapadh ná suí ar na tíleanna bána thart timpeall na linne snámha
 • Iarrtar ort cithfholcadh a ghlacadh sula rachaidh tú isteach sa linn snámha, sa seomra allais, sa seomra gaile agus sa jacuzzi
 • Níl cead ach ag custaiméirí os cionn 16 bliana an seomra allais agus an seomra gaile a úsáid
 • Ná suigh ar na rópaí lána agus ná tarraing iad
 • Is i gcomhair snámh leanúnach amháin atá na lánaí le húsáid
 • Ar mhaithe le do shábháilteacht, tabhair aird ar an ngarda tarrthála i gcónaí
 • Tá dianchosc ar alcól in Active 24. Má tá ball foirne amhrasach go bhfuil an t-ól ag oibriú ort, diúltófar d’iontráil.

All these rules are in place to maintain the highest standard of safety and comfort in the leisure Club
Tá na rialacha seo ar fad i bhfeidhm chun an caighdeán is airde sábháilteachta agus compoird a choimeád san Ionad Fóillíochta